OKUL ORTAMINDA DEHB’Lİ ÖĞRENCİLERİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik kavramlarıyla tanımlanmaktadır (Hacker ve Staphf, 2004). Son yıllarda yapılan çalışmalar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocukluk ve ergenlik döneminde sıkça görülen bir problem olduğunu ortaya koymaktadır. Bu problem DEHB’li çocukların okul başarılarını ve sosyal çevreyle olan iletişimlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla baş edebilmede aile, öğrenci ve öğretmenlerin desteğe ihtiyaçları olabilmektedir.
Sınıf ortamında, DEHB’li öğrencilerde dikkatini toplamada yaşanan sorunlar, unutkanlık, düzensizlik, dağınıklık, yetersiz dürtü kontrolü, aşırı konuşma, yerinde duramama, sırasını bekleyememe, anlatılanları dinlemede ve kurallara uymada güçlükler gibi davranış problemleri görülmektedir. DEHB’li öğrenciler, birden fazla uyaranı aynı anda takip etme konusunda zorluk yaşarlar, başladıkları bir işi sonuna kadar tamamlayamazlar, sıklıkla kıpır kıpırdırlar ve yerlerinde durmakta güçlük yaşarlar.
Aktaş, T. (2000). Dikkat Eksikliği Çeken Çocukların Eğitimi ve Öğretmenin Rolü. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 9-13. url:http://egitim.cu.edu.tr/efdergi/makaleler.asp