HİPERAKTİVİTE TEDAVİSİ

Yapılan araştırmalara göre hiperaktivite tedavisinde en etkili yöntem ilaç ve davranışsal terapilerdir. Bunun yanında akademik olarak yaşıtlarından geri kalmış çocuklar için psiko-eğitimsel terapilerin etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu güçlüğü yaşayan çocukların mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi sonrasında gereken testler yapıldıktan sonra öngörülen doğrultuda ilaç verilmelidir. Tedavinin ne kadar süreceği konusunda net bir süre söylemek çok mümkün değildir. Çünkü bu çocuktan çocuğa değişmektedir. Bu güçlüğü tamamen aşmak mümkün değildir ancak kişi üzerindeki etkileri azaltılabilir.
Hiperaktivite Tedavisine Genel Bakış
-Tanı olarak eşlik eden öğrenme güçlüğü, kaygı bozukluğu gibi durumlar varsa ilaç tek başına etki etmez.
-Tedavi sürecinde okul,aile, doktor ve psikolog iş birliği içinde olmalıdır.
-Tedavi için ön görülen en uygun dönem okul öncesi dönem ve ilkokul döneminin ilk yıllarıdır.
-Tek başına ilaç tedavisi derslerdeki başarı oranını arttırmaz.
-İlacın gerekliliğini ya da kesinliğini kanıtlayan bir test henüz geliştirilmemiştir.