HİPERAKTİVİTE EĞİTİMLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?


• Her şeyden önce onları sevin.
• Dikkatini toplamakta zorlanan öğrencileri, ön sırada ve pencereden uzak bir yerde oturtun.
• Öğrencilere iletileri, hem görsel hem de işitsel yolla iletin.
• Sorulara dikkat eksikliği olan çocuğun adını söyleyerek başlayın.
• Onları ödüllendirin, puana dayalı yıldız verme gibi.
• Ödevlerini yaparken ara vermelerini sağlayın.
• Yoğun hareket gerektiren yüzme, basketbol, folklor gibi sosyal, sportif ya da kültürel etkinliklere katılımını destekleyin.
• Eyleme geçmeden önce durması, düşünmesi, sonra uygulamaya geçmesini söyleyin.
• Dikkatinin dağıldığını hissederseniz; ona, bilmekte zorlanmayacağı bir soru yöneltin.
• Tahtaya sık kaldırın, sınıfta görevler verin, dağıtılacak materyalleri ona dağıttırın, tahtayı sildirin.
• Övün, sırtını sıvazlayın, onaylayın, cesaret verin, umutlandırın.
• Grup çalışmalarını sık yapın; gruba katılmanın, arkadaşları tarafından kabul edilmenin mutluluğunu yaşatın.
• Yüksek sesle kitap okutun.
• Tekrarlayın, Tekrarlayın, Tekrarlayın.

KAYNAK: NELERDİR, B., ÇOCUK, H., & ÇOCUK, D. E. O. (2010). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu.