DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA SEMPTOMLAR


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk ve ergenlik döneminde çok
sık karşılaşılan problemlerden birisidir. DEHB’li çocuklar için dikkatini, belli bir süre etkinliklere ya da okuldaki çalışmalara yönlendirmek oldukça güçtür. Bu çocuklar daha çok aceleci çalışma tarzları, dikkat dağınıklığı, plansızlık, aşırı motor aktivite ve risk içeren davranışlarla göze çarparlar. Unutkandırlar ve aynı anda iki ya da daha çok uyarana dikkat etmekte güçlük çekerler. Bazı DEHB’li çocuklar ise, sık sık rüyaya dalarlar. DEHB günümüzde sadece bireysel bir problem olarak görülmemektedir. Ülkelerin sağlık ve
okul politikalarını etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkan bu bozukluk, çocuğun okuldaki
başarısına, sosyal yaşantısına ve gelecekteki eğitim sürecine önemli zararlar verebilmektedir. Bu bozukluğu yaşayanların %30’ u genç yetişkinlikte de DEHB belirtilerini göstermektedirler. Özellikle saldırganlığın da eşlik ettiği durumlarda, ergenlikte suçlu davranışlar sıklıkla görülür. Benzer şekilde çocukluktaki hiperaktivite ile daha sonraki uyuşturucu kullanımı ve antisosyal davranışın görülmesi de ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda, DEHB’nin erkenden tanınması ve gerekli tedavi ve eğitim hizmetlerinin sunulması önem taşımaktadır.
Özmen, S. K. (2011). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Çok Yönlü Eğitim Uygulamalarının Etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161).