DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNA SAHİP ÇOCUKLAR


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna (DEHB) sahip çocuklar okulda ve arkadaş çevrelerinde birçok sorun ile karşılaşmaktadırlar. Öğretmenleri, arkadaşları, aileleri ve kardeşleri ile yaşadıkları problemler inkar edilemeyecek bir gerçektir. Diğer insanların sözel olmayan işaretlerini ve beden dilini anlamada zorluk yaşamaları toplumsal açıdan iletişim kurmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bunların yanı sıra DEHB’li çocuklar meraklı, heyecanlı, enerji dolu olmaları, adalet konusunda oldukça duyarlı olmaları, tehlikeli durumlar karşısında cesur davranabilmeleri, mizahi yeteneklerinin olması, iletişimlerinde empati kurarak yaklaşmaları gibi çeşitli özelliklerden bahsedilebilmektedir. DEHB ile ilgilenen ve bu konu hakkında çalışan kişilerin bu çocukların geliştirilebilir yönlerine odaklanarak süreci yürütmeleri çocukların hayata daha aktif katılmalarına ve kendilerini rahat hissetmelerine hizmet edeceği için bu duruma vurgu yapılması büyük bir önem taşımaktadır.
Kaynakça: Kaymak, S. (2010) Okulda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 2-3.