DEHB: ENGEL Mİ YETENEK Mİ?


DEHB birçok yerde bir engel gibi görülse de yapılan araştırmalar DEHB olan bireylerin yaratıcı olduğunu göstermektedir. Gary Davis’in, 1961 ve 2003 yılları arasında yaratıcılık üzerine gerçekleştirilen tüm araştırmaları gözden geçirerek yaratıcı insanların 22 kişilik özelliğini belirlediği çalışmasında, 16 “pozitif” (bağımsızlık, risk alma, yüksek enerji, merak, mizah, sanatsallık, duygusallık gibi) ve 6 “negatif” (dürtüsellik, hiperaktif olma, kavgacı olma gibi) özellik bulunuyor. Bu özelliklerin birçoğu DEHB olan bireylerde de görülmektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, DEHB olan kişilerin bu niteliklere sahip olmayan kişilere göre yaratıcılık ve başarı konusunda çok daha yüksek seviyelere ulaşmaya eğilimli olduklarını ortaya koymaktadır.
Dikkati kontrol edebilmek önemli bir beceridir. Dikkati kontrol konusunda zorluk yaşamak, derse odaklanmayı ya da bir probleme konsantre olmayı engelleyebilir. Fakat hayallerin içsel akışını açık tutma becerisi, yaratıcılık için çok önemli bir özelliktir. DEHB özelliklerinin tümünü bir engel olarak görmek, yetenekli ve yaratıcı birçok çocuğun bu özelliklerinin yok olmasına neden olabilir.
Kaynak: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/07/03/353097/dosyalar/2016_02/03032129_bltenocakpdf.pdf