ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU


Geçmişten günümüze üstün yetenekliliğe ilişkin çok çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Renzulli (1986)’ye göre üstün yeteneklilik, çocuğun varoluşundan kaynaklanan yetenekleri olan (genel yetenek-özel yetenek), motivasyon ve yaratıcılık alanlarında ve bu alanların sentezi sonucunda oluşmaktadır. Üstün yetenekli çocuklar, hatırlama, sınıflandırma, organize etme, belleği kullanma gibi işlemlerde üstün yetenekli olmayan çocuklara oranla daha gelişmiş ve yetenekli oldukları söylenebilmektedir.
Üstün Yetenekli Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Seyreder?
DEHB’na sahip üstün yetenekli çocukların zeka ve başarıya yönelik testlerde zor sorulara kolaylıkla cevap verebildikleri görülmekteyken; basit soruları yanlış cevaplayabildikleri, ya da gözden kaçırdıkları bulgulanmıştır. DEHB tanısı alan üstün yetenekli çocukların okulda ders ortamında akranlarına oranla derse yönelik aktiviteleri (not alma, taslak çıkarma, yazma yeteneği) eksik olmasına karşılık öğrenme hızları fazladır. DEHB tanısı alan çocukların akranlarından ayrıldığı bir diğer alan ise yaş ve IQ’ya oranla sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim düzeylerindeki farklılıklardır. Bu çocukların yaşıtlarına göre daha özel ilgilere sahip olurken, daha karmaşık aktiviteleri tercih ettikleri gözlenmektedir.
Kaynak
Kargı, E. & Akman, B. (2003) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Sahip Üstün Yetenekli Çocuklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24:212-214.