ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE HİPERAKTİVİTE


Daha önceleri çocukluk çağı hastalığı olarak görülen ve yaş ilerledikçe belirtilerinin azalarak yok olduğuna inanılan hiperaktivite’nin, görünüm değiştirerek ergenlik ve yetişkinlikte de devam ettiği yapılan çalışmalarla görülmüştür. Üniversite öğrencileri arasında %2-8 sıklığında görülen hiperaktivite, öğrencilerin akademik ve psikososyal işlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir. hiperaktivite olan üniversite öğrencilerinin hiperaktivite olmayan akranlarına göre okulda daha fazla sene kaybı yaşadıkları, okul başarılarının kestirilemez olduğu ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmede daha fazla zorlandıkları görülmüştür. Bu gençlere uygulanan Başarı Algısı Ölçeği sonucunda da hiperaktivite olan grubun daha düşük puanlar aldıkları ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Doğan, S., Öncü, B., Varol-Saraçoğlu, G., ve Küçükgöncü, S. (2008). Üniversite öğrencilerinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirti sıklığı ve belirti düzeyi ile ilişkili gelişimsel, akademik ve psikolojik etmenler. Türkiye’de Psikiyatri, 10(3), 109-115.