İLKÖĞRETİM YAZI ÖĞRETİMİNDE TEMEL İLKELER


Öğrencilerin gelişim düzeyleri yazı öğretiminde önemlidir. Öğretim sırasında öğretilen harf ve sözcüklerin öğrencinin yaşantısıyla ilişkili olması ve yazı boyutunun gözü yormayacak büyüklükte olması önemlidir. İmkan varsa yazı yazımında kullanılan etkinliklerin oyunlaştırma yolu kullanılarak öğrenmenin kalıcı hale gelmesi sağlanmalıdır.
Yazma öğretimine dik temel mi eğik mi başlanacağı konusu tartışmalı olsa da yapılan araştırmalarla birlikte ikisi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamış hatta her iki türü de birlikte kullananların daha hızlı yazdıkları ortaya çıkmıştır.
Yazı yazmayı öğrenecek gelişim düzeyine 1. sınıfta ulaşan öğrencilere alışkanlıkların doğru kazandırılması önemlidir. Öncelikle kurşun kalem ile başlayıp sonrasında renkli kalemlerle etkinlikler eğlenceli hale getirilebilir.
Yazı öğretimi için kullanılan ince ağaç çöplerle bazı yuvarlak yapıdaki harfleri oluşturmakta sorunlar yaşanabilmektedir. Ancak bu amaç için hazırlanmış oyun hamurları ve kum havuzları yararlıdır. Harflerin yapıları ile öğrencinin yaşamında tanıdığı bildiği varlıklar benzetilebilir. Bunun yanında duygusal etkileri yüksek bazı sanatsal uygulamalar yapılabilir. Hangi varlıkların hangi harflere benzedikleri sorularak harfleri tanımaları pekiştirilebilir. Büyük harfler tanıtıldıktan sonra küçük harflerle ilişkilendirilerek aynı işlevi gördükleri açıklanır.
Yazma sırasında öğrencinin rahat ve dik bir pozisyonda olması uygundur. Kalemler yumuşak olmalıdır, dikkat çekici olması için kuru boyalar kullanılabilir. Yazı öğretimi, okuma ile eş zamanlı yürütülmelidir. Önce büyük harfler sonrasında ise küçük harfler tanıtılmalıdır. Öğrenmenin daha kalıcı ve etkili olması için oyunlaştırma ve dramadan yararlanılmalıdır. Rakamlar ve noktalama işaretlerinin kullanım alanları açıklanmalı sonrasında ise kelime cümle alıştırmaları yapılmalıdır.