HİPERAKTİVİTE’DE DAMGALAMA


Günümüzde toplumların temel bilgi kaynakları televizyon, gazete gibi basın organları ve internettir. Yapılan incelemeler sonucunda görülmüştür ki Türkiye’de DEHB ile ilgili pek az haber yapılmakta, yapılan haberlerin de önemli bir kısmı yanlış yönlendirici ve damgalamayı arttırıcı niteliktedir. Yetersiz ve yanlış kaynaktan edinilen bilgiler damgalamayı arttırmaktadır. Örneğin hem ana-babaların hem de öğretmenlerin DEHB tedavisinde ilaç kullanımına dair yanlış ve eksik bilgileri olduğu görülmüştür. İlaçla tedavinin çok ciddi yan etkileri olduğu, ilaçların tedavide işe yaramayacağı gibi yargılar ilaçla tedavi gören çocukların damgalanmasına yol açmaktadır. Bu ve bunun gibi yanlış bilgiler ve damgalama DEHB tanılı bireyleri ve ailelerini olumsuz etkilemekte, tedavi süreci önünde de bir engel teşkil edebilmektedir.
Kaynak: Karabekiroğlu K., Cakin-Memik, N., Özcan-Özel, Ö., Toros, F., Öztop, D., Özbaran, B.,… Yaman, A.K. (2009). Dehb ve otizm ile ilgili bilgi düzeyleri ve damgalama: sınıf öğretmenleri ve anababalarla çok merkezli bir çalışma. Klinik Psikiyatri, 12(2), 79-89