HİPERAKTİVİTE VE SALDIRGANLIK


Saldırganlık, DEHB’na hem eşlik etmekte hem de gidişat üzerinde son derece önemli bir durum olarak gözlemlenmektedir. Hiperaktivite ve çoğunlukla ona eşlik ettiği için birlikte ele alınan dikkat eksikliği, çocuklarda en sık rastlanılan sorunlardan biridir. Dünya genelinde %5-7 aralığında görülmekte iken, ülkemizde yapılan çalışmalarda bu oranın %12 civarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca DEHB tanısı almış çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda tanıya beraberinde saldırganlığın da eşlik ettiği görülmüştür. Araştırmacılar, DEHB’nin saldırgan davranışları arttırdığını ve bilişsel yeteneklerin varlığında belirginleştiğini ortaya koymuşlardır.

DEHB’nin temel belirtileri olan hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkat eksikliği, çocukların öğrenme yetilerini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durumda, kendi performanslarının altında başarı göstermeye veya kendi sınıf düzeylerinin gerisinde kalmaya başlarlar. Gösterdikleri olumsuz davranışlar, aldıkları cezalar, sınıf tarafından alaylara hedef olmaları çocuklarda olumsuz duygu ve davranışlara sebep olmaktadır. Okulda bu gibi durumlara maruz kalan çocuklarda saldırganlık ve davranım bozukluğu görülme riski oldukça fazladır.