HİPERAKTİVİTE VE KARŞI OLMA- KARŞI GELME BOZUKLUĞU


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bu tanıya eşlik eden bir diğer sorun ise karşıt olma ve karşıt gelme bozukluğudur. Özellikle karşıt gelme bozukluğu olan okul öncesi dönemi çocuklarında otoriteye karşı gelme davranışı sıklıkla gözlemlenir. Bu çocuklar düşünmeden ve yorum yapmadan hızlıca -hayır- deme eğilimindedirler.

Dolayısıyla dik başlı, dirençli, uyumsuz, isteksiz ve sonunda uzlaşamayan bir tutum ortaya koyarlar. Özellikle ebeveynlerinin uyarılarına ve isteklerine karşı gelmeleri söz konusudur. Bu durum aile içinde aşırı çatışmalara ve sorunlara neden olur.

Karşıt gelme bozukluğu olan çocuklar sosyal ilişkileri başlatma ve ilişkiyi sürdürme sorunu yaşarlar. Kendi dedikleri olsun ve kuralları kendileri belirlesin düşüncesiyle hareket edip oyunda kendilerinden başka otorite ya da lider kabul etmezler. Sürekli etraflarında yönetebilecekleri birilerini ararlar. Bu olmadığı zaman ya oyunu terk ederler ya da oyunu bozucu tutum içerisinde oldukları gözlemlenir. Bu iki durumda çocuğun diğer arkadaşları tarafından grupta istenmemesine daha sonra grup oyunlarına çağrılmamasına neden olur. Oyunlarda “itirazcı, mızıkçı” olarak bilinirler ve genelde dışlanırlar.