HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİ NELERDİR?


-Hareketlerini kontrol edemezler; elleri, ayakları kıpır kıpırdır.
-Uzun süre aynı yerde oturmakta sorun yaşarlar,
-Bir şey ile uzun süre ilgilenemezler, bir şeye uzun süre odaklanamazlar.
-Çok konuşur,karşısındaki kişi sorusunu bitirmeden yanıt verirler,
-Sırayla yapılan işlerde sorun yaşar,
gibi belirtiler hiperaktivite belirtileri olarak karşımıza çıkar.

Hiperaktivite bozukluğu tanısının konulabilmesi için yukarıda verilen semptomlardan çocuklar için; 6 ya da daha fazlasının, 17 yaş sonrası için ise en az 5 tanesinin kişide bulunması gerekir. Semptomların süreklilik göstermemesi ara sıra ortaya çıkması tanı konulması için yeterli değildir. Semptomlar birçok ortamda ve çok sayıda gözlemlenmelidir.