HİPERAKTİF DAVRANIŞ MI? TANI KONULABİLEN BOZUKLUK MU?


Çocuk sadece hareketli olduğunda ya da davranışlarının ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından kontrolü sağlanamadığında DEHB tanısı koymak hata olabilir. DEHB tanısı her aşırı hareketli, dikkati kolay dağılan çocuk için uygun değildir, çünkü çocuklar genellikle erken okul döneminde böyle özellikleri gösterirler. Bu davranışlar işlevsellikte önemli bozulmalara yol açtığında, süreklilik gösterdiğinde ve çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel döneme göre aşırı davranışlar olduğunda DEHB tanısı koymak uygun olabilir.
Kaynak: Kring, A.M., Johnson, S.L., Davison,G. ve Neale, J. (2014). Çocukluk dönemi bozuklukları. Anormal Psikolojisi. (12.baskı) içinde (s. 391-439). Ankara: Nobel.