HİPERAKTİF ÇOCUĞA EBEVEYN TUTUMLARI NASIL OLMALIDIR?


Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite tanısı alan bir çocuk ailesine istemeden de olsa yarattığı sorunlar yüzünden büyük bir stres kaynağı olabilir. Kendini kontrol edememesi ve dürtüsel hareketlerinden dolayı sosyal çevresinde kendine ve ailesine sorunlar yaşatabilir.
Hiperaktivite tanısı koyulan çocuklara yardımcı olurken ebeveyn tutumları çok önemli ve işlevsel bir yer tutmaktadır. Çocukla iç içe ve en yakın olan kişilerin ebeveynler olduğunu düşünürsek aileye önemli roller ve görevler düşer.
Ebeveynin rol ve görevlerinden bahsedersek bunların içinde en öncelikli olanı çocuğa koyulan aile içi, bireysel ve sosyal kurallarda kesin ve net olunmalıdır. Çocuğa beklentileri, düşünceleri ile ilgili yanında olduğunuzu; onun farkında olduğunuzu ve geri bildirimler vererek onu önemsediğinizi bir birey olarak gördüğünüzü hissettirin. Çocuğun olumsuzlukları yerine olumlu yönlerine odaklanarak onun motivasyonunu artırın. Kendinize ve çocuğunuza esprili ve hoşgörülü yaklaşarak bu süreci daha kolay ve etkin hale getirin.