GÖRECELİ YAŞ ETKİSİ, DİKKAT EKSİKLİĞİ/HİPERAKTİF DAVRANIŞ RİSKİNİ ARTTIRIYOR MU ?


Aynı yaş grubundaki çocukların gelişimsel düzeyleri benzer olduğu için aynı sınıfta eğitim görürler. Fakat doğdukları tarihe bağlı olarak aynı sınıftaki öğrencilerin gelişimleri farklılık gösterebilir ve bu farklılık öğrencilerin akademik başarılarını yüksek oranda etkiler. Bu etkiye de göreceli yaş etkisi denir. Göreceli yaş etkisi kişinin yeteneklerine göre değil, olgunluklarına göre öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Aynı sınıftaki yaşıt öğrencilerden daha geç doğanlar, daha erken doğanlara göre daha avantajlı durumdadırlar. Araştırmalar, yaşıtlarına göre daha erken doğmuş ve daha az olgunlaşmış çocukların gelecek hayatlarında bireysel başarıları ve sağlık durumlarında olumsuz etkiler saptamıştır. Bunların arasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) da görülmektedir. 2007’de yapılan araştırmaya göre DEHB’nin dünya çapındaki okul çocuklarında görülme sıklığı %6,48’dir. 2013’te yapılan araştırmaya göre ise Türkiye’de bu oran %12,7 olarak bulunmuştur. Dünya çapında DEHB tanısı konan kişilerin oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun bir önemli sebebi olarak da göreceli yaş etkisi gösterilebilir.
Göreceli Yaş Etkisi Dikkat Eksikliği / Hiperaktif Davranış Riskini Artırıyor mu? – Abdullah Sürücü, Ali Ünal, Emine Ünal, İlköğretim Online, 2018; 17(2): s.596-612.