DOĞUM SIRASININ DEHB ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR?


Doğum sırası bireyin kardeşleri arasında kaçıncı sırada dünyaya geldiğini ifade eder. İlk çocuk olmanın annenin bağışıklık sistemi sorunları ve gebelik/doğum sorunları gibi nedenlerde risk faktörü olabileceği düşünülmektedir. Annenin ilk gebeliğinde doğum kanalının daha sonraki gebeliklerine kıyasla daha dar olması sebebiyle, ilk doğum sırasında meydana gelebilecek komplikasyon riski de daha fazladır. Doğum komplikasyonları ile DEHB gelişimi arasında bir ilişki olabileceği düşünülmektedir. Her ne kadar bu alanda kısıtlı örneklem ile az sayıda çalışma yapılmış olsa da, yapılan çalışmalar DEHB tanısı almış çocukların ilk çocuk veya kardeşleri arasında büyük çocuk olma oranının yüksek olduğunu göstermektedir.
Kaynak: Evrensel, A., Alparslan, S. ve Yorbik, Ö. (2015). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda doğum sırası. Anadolu Psikiyatri Dergisi,16(1), 69-73.