DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİSİ NASIL OLMALIDIR?


Sınıf ortamındaki uyaranların varlığı ve bu uyaranların sınıf içerisindeki düzeni dikkat eksikliği yaşayan öğrenciler için ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü bu öğrenciler uyaranların
varlığını göz ardı ederek, ders ortamına adapte olabilmede oldukça güçlük yaşamaktadırlar. Bu sebeple öğrencilerin problem davranışı hangi durumlarda gösterdikleri belirlenmeli ve
derse etkili bir şekilde katılımlarının sağlanması için öğretmenlerin bilgilendirilmesi son derece önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda DEHB yaşayan öğrencilerin okul ortamında problem davranışları gösterdikleri alanların başında, teneffüsten sonra yeni bir
derse geçiş, okul gezileri, serbest çalışma saatleri ve kendi seçtiği etkinlikleri yapma ile ilgili alanlar olduğu görülmektedir. DEHBʼli öğrencilerin öğretmenleri tarafından izlenmesi, kendine olan güvenlerinin öğretmenleri tarafından güçlendirilmesi, öğrencide meydana gelebilecek her olumlu ilerlemenin dikkate alınarak pekiştirilmesi önemli olacaktır. Bu öğrencilerde sadece sonuç odaklı değil, herhangi bir konuda çaba göstermeye başladığı anda
ödüllendirme başlamalıdır. Sözel övgülerin “Sen bir dahisin.”, “Yakında sınıfının
en iyisi olacaksın.” gibi baskı yaratabilecek ifadelerden kaçınarak, “Dikkatini iyi bir
şekilde topladığını düşünüyorum.” , “Ödevini yapmak için gerçekten çok çaba gösteriyorsun.” gibi destekleyici ifadeler kullanılabilir. DEHBʼli çocuklarda oldukça etkili bir yöntem de simgesel ödül sistemidir. Sistemin düzeni içinde toplanan puanlar karşılığında uygun ödüllerin verilmesiyle oluşur. (Örneğin, daha az ev ödevi vermek). Çocuğun bu şekilde davranış ve ödül arasındaki bağı kurabilmesi ve öğretmenin de bu konuda tutarlı olması gerekmektedir. Ancak bu durumdan çocuğun her daim ödüllendirileceği anlaşılmamalı gerektiğinde öğrenci olumsuz koşulları da yaşayabileceğini bilmelidir. Olumsuz koşullarda da
tepkinin bedeli yöntemi kullanılabilmektedir.
Kaynak: Özmen, S. (2010). Okulda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.