DEHB’Lİ ÖĞRENCİLERE ÖDEV VERİLİRKEN ÖĞRETMENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER


Öğretmenlerin dikkat etmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

* Çok ödevden sıkıldıkları için az ödev verilmesi, 

* Ödevlerinin niceliğinden ziyade niteliğine dikkat edilmesi,

*Ağır ödevler yetersizlik duygusuna neden olabileceği için
ödevlerin küçük parçalara ayrılması

*Ödevleri yapabileceği yeterli  sürenin verilmesi

DEHB’li çocuklar için önemlidir.

Bu şekilde çocuklarda başarısızlık korkusu azaltılabilir. DEHB’li çocuğu diğer öğrencilerle kıyaslamak ise DEHB belirtilerini arttırabilir. Bu nedenle kıyaslama yapılmamalıdır. Ayrıca DEHBli çocukları standart ölçümlerle değerlendirmek doğru olmayabilir bu durumda öğrenmeyi ölçmek için alternatif değerlendirmeler ( proje, performans ödevi gibi) kullanılabilir.