DEHB’Lİ ÇOCUKLARIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ


DEHB’li çocuklar, dikkat toplama yeteneğindeki sınırlılık, dağınıklık, anlatılanları dinlemede güçlükler, düzensizlik, unutkanlık, motor huzursuzluk, yetersiz dürtü kontrolü, aşırı konuşma, sırasını bekleyememe, kurallara uymada güçlük gibi bazı olumsuz davranışsal tepkiler gösterirler. Bu çocuklar bir ya da birden fazla uyarana aynı anda dikkat etme konusunda sorun yaşarlar, elleri ayakları sürekli hareket halindedir, oturmaları beklenen durumlarda sürekli ayaktadırlar ve koşabilirler, bir sorumluluğu yerine getirmekte sorun yaşarlar, konuşma sırasında karşı tarafın sözünü keserler, kendilerine bir soru sorulduğunda yöneltilen sorunun tamamlanmasını beklemeden yanıtını vermekte aceleci davranırlar.