DEHB’DE ÖRTÜLÜ FİZİKSEL İSTİSMAR


DEHB tanısı almış çocukların en belirgin özelliklerinden sürekli hareketlilik hali, sık sık düşme, çarpma ve yaralanmalar bir süre sonra aileler ve eğitimciler tarafından kabullenilmekte ve hastalığın bir parçası olarak düşünülmektedir. Bu durum ise fiziksel ihmal/istismara yol açabilmektedir. Gerçekten de DEHB öykülerinde yaralanma ve kazalara sıklıkla rastlanılması, hangi noktada ihmal/ istismarın başladığının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Yaralama öyküsü olan DEHB’li çocukların bu açıdan daha dikkatli incelenmesi önem taşımaktadır.
Kaynak: Soysal, A.Ş., Bayoğlu, B.U. ve Gücüyener, K. (2011). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile örtülü fiziksel istismar ve ihmal. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54(3), 148-153.