DEHB VE TEŞHİS


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı psikiyatristin yaptığı birtakım inceleme ve değerlendirmelerden sonra konulur. Teşhis aşamasına izlenen adımlar şu şekildedir;
* Aile ile görüşme
* Çocuk ile görüşme
* Öğretmen/öğretmenlerin gözlemlerine danışma
* Birtakım performans testlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi

Yukarıda sıralanan adımlar uygulandıktan sonra, psikiyatr olası diğer durumları değerlendirmek, fizyolojik bir sorun olup olmadığına emin olmak amacıyla görme, duyma, kan tahlili, tiroid taraması, beyin MR’ı gibi tetkilerin yapılmasını talep edebilir.

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda DEHB tanısı konulduktan sonra diğer olası sorunlarda incelenmelidir çünkü DEHB’e karşıt olma-karşı gelme bozuklukluğu, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, depresyon ya da anksiyete gibi eşlik eden durumlar olabilir.