DEHB VE SOSYAL ANKSİYETE


Sosyal anksiyete bozukluğu, kişinin başkalarınca yargılanacağı, insanların gözü önünde komik duruma düşeceği şekilde davranacağına dair bir ya da daha fazla toplumsal durumdan belirgin ve sürekli şekilde korkması ve kaygılanmasıdır. Yapılan DEHB çalışmaları, bu hastalık ile sosyal anksiyete bozukluğunun yüksek eştanı oranları olduğunu ortaya koymuştur. DEHB’ye anksiyete bozukluğunun eşlik ettiği durumlarda dürtüselliğin arttığı, işlevselliğin daha olumsuz etkilendiği görülmekte; tedavi sürecinde uyum problemleri ve dirençle karşılaşılabilmektedir.Bu grubun ilaç tedavisine ek olarak psikoteröpatik desteğe duyduğu ihtiyaç fazladır.
Kaynak: Koyuncu, A. Ve Binbay, Z. (2014). Sosyal anksiyete bozukluğu ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu birlikteliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 10-21.