DEHB VE DÜRTÜSELLİK


DEHB ile birlikte görülebilen sorunlardan biri de dürtüselliktir. Dürtüsellik davranışları planlamada, istekleri ve ihtiyaçları ertelemede ve kendini durdurabilme becerilerinde sorun yaşanmasıyla kendini gösteren bir durumdur. Belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

* Çocuk sorulan soru tamamlanmadan önce yanıt vermeye çalışır.

* Sırasını beklemekte zorlanır.

* Başkalarının sözlerini keser.

* Davranışlarını ve eğer dürtüsellik fazla ise mimiklerini kontrol etmekte güçlük yaşarlar.