DEHB VE AKADEMİK BAŞARI


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuğun okula başlaması ile belirginleşir ve gözlemlenmesi daha kolay olur. Erken tanı okul öncesi dönemde konulabilir. Her şeyden çok çabuk sıkılma, oyuncaklar ile oynama süresinin çok kısa olması, oyuncaklara bilinçli olarak zarar vermek, gruba dahil olamama, grup oyunlarında yer alamama gibi belirtiler okul öncesi DEHB belirtileri olarak karşımıza çıkar. Çocuğun okula başlaması ile dersi dinlememe, ödevleri unutma, ödevleri yapmama, sorulara odaklanamama gibi DEHB belirtileri akademik başarıyı olumsuz etkilemekte ve başarısızlığa neden olmaktadır.