DEHB TANISI KONMUŞ ÇOCUKLAR İLE FİZİKSEL İSTİSMAR/İHMAL ARASINDAKİ İLİŞKİ


Çocuk ihmali ve istismarı bireyin sağlığına ve refahına zarar verir. Bu durum çocukta yaşamı boyunca kalıcı izler bırakabilir. Fiziksel istismar çocuğun fiziksel olarak zedelenmesi yanında onu duygusal olarak da yıpratmaktadır. Ancak DEHB gibi hastalığın doğasından kaynaklanan sakarlık, sıkça yaralanma öykülerinin olması, başlangıçta ihmalin ve/veya istismarın gölgelenmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle DEHB’li çocukların ihmale daha açık olması sebebiyle daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. DEHB, çocukluk çağında kaza ve yaralanma oranını artıran bir tanıdır. DEHB’li çocukların fiziksel istismar ve ihmal yönünden gözlemlenmesi, gelecekte ortaya çıkabilecek daha ciddi kazaları ve yaralanmaları önleyebilir. Aynı zamanda aile destek mekanizmalarının devreye sokulması gerekir. Öte yandan yanık, ciddi yaralanma ve kaza öyküleriyle kliniklere başvuran çocuklar da DEHB açısından değerlendirilmelidir. DEHB, belirtileri erken yaşlarda tanındığında ve aile destek programları zamanında devreye sokulduğunda aile ve çocuğun yaşam kalitesini artıran bir tanıdır. Çocuğun ve ailenin sağlık takip sistemi dışında tek başına bırakıldığı durumlarda ihmal ve fiziksel istismar gibi ek bir ciddi travma ile de karşılaşılma olasılığı artmaktadır.
Kaynak: Soysal, Ş. (2011). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 148-153