DEHB BELİRTİLERİ


DEHB belirtileri 3 kategoride sınıflanabilir. Bunlar;

Dikkat eksikliği:
• Ayrıntılara pek dikkat etmez, bir davranışta bulunurken dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapar;
• Oyunlara dikkatini vermekte güçlük çeker;
• Ona yönelik bir şey söylendiğinde dinlemiyormuş gibi görünür;
• Kendisine verilen yönergelere uymaz, sorumluluklarını yerine getirmez, başladığı işi yarıda bırakır. (tepkisel davrandığı ya da anlayamadığı için değil);
• Eşyalarını kaybeder;
• Farklı uyarıcılar hemen dikkatini dağıtır.;

Hiperaktivite
• Oturduğu yerde durmakta güçlük çeker, sürekli kıpırdar;
• Oyunda sakin kalmakta zorlanır. Davranışları, tepkileri abartılıdır;
• Konuşmayı sever.
• Bir şeylerle uğraşırken konuşmadan duramaz.
• Verilen bir sorumluluğu ya da başladığı bir işi tamamlayamaz.

Dürtüsellik ( fevri davranış)
• Sorulara daha tam olarak sorulmadan cevap verirler, oldukça sabırsızdırlar;
• Sıra bekleme kavramı yoktur;
• Başkalarının sözünü tamamlamasını beklemez ve keser;
• 7 yaşından önce belirtileri gözlemlenebilir.