BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ VE HİPERAKTİVİTE


Bilişsel Davranışçı Terapi karşı gelme davranışını ve akademik problemleri azaltmada ailenin yönetim eğitimiyle birlikte hiperaktivite’li çocuklara kendi kendini yönetme becerilerini ve kendi kendini eğitmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi ev ödevi sorunlarında evde ve okulda hiperaktivite belirtilerini azaltmada etkili olmaktadır. Ayrıca yine evde ve okulda davranış sorunlarını azaltmaktadır (Frolich , Dopfner , Berner & Lehmkuhl, 2002). 27 hiperaktivite’li çocukla yapılan bir çalışmada Bilişsel Davranışçı terapinin yararları araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Bilişsel Davranışçı Terapinin etkilerini destekler nitelikte açıklanmıştır (Lauth, Naumann, Roggenkamper & Heine, 1996). Fehlings , Roberts , Humphries ve Dawe (1991) yaptıkları araştırmadahipersktivite’li çocukların evdeki davranış düzenlemeleri konusunda Bilişsel Davranışçı Terapinin etkiliğini değerlendirmişlerdir. Sonuçta Bilişsel Davranışçı Terapinin çocukların benlik saygısını arttırdığı gibi ailelerin hiperaktif çocukları ile ilgili algılamalarını da geliştirdiği görülmüştür.
KAYNAK: Kanay, A. (2006). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan 9-13 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin uyumsal davranışları, benlik kavramı ve akademik başarıları arasındaki ilişkiler(Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).